Ứng dụng sản phẩm

Khắc phục hiện tượng tôm kéo đàn

Khắc phục hiện tượng tôm kéo đàn

Tôm kéo đàn là hiện tượng tôm bơi lội thành đàn xung quanh bờ. Hiện tượng tôm kéo đàn đôi lúc xảy ra trong ao nuôi tôm. Tuy chưa dẫn đến chết tôm nhưng đâu là hiện tượng báo hiệu có dấu hiệu bất thường xảy ra trong ao tôm.