Thư Viện

Tài liệu

Tài liệu

Qúy khách upload tài liệu lên google drive và share Link vào đây

https://drive.google.com/drive/folders/0B251i0N6GZpja0tCLVlINjZVNHM?usp=sharing

Kỹ thuật xử lý nguồn nước, chọn giống và thả nuôi tôm thẻ chân trắng

Kỹ thuật xử lý nguồn nước, chọn giống và thả nuôi tôm thẻ chân trắng

Kỹ thuật xử lý nguồn nước,

chọn giống và thả nuôi tôm thẻ chân trắng