Lễ bàn giao xe ôtô của CÔNG TY NAM THÀNH cho nhân viên kinh doanh xuất sắc

Nhằm khích lệ tinh thần và tạo phương tiện thuận lợi cho nhân viên kinh doanh.Ngày 01/07/2017, ông Lê Văn Tiến – Giám Đốc Cty Nam Thành đã tiến hành bàn giao xe cho nhân viên kinh doanh xuất sắc.


  Hoạt động