Kết quả:

Hiển thị:
Trang

Deposi H432

Lắng tụ phù sa, chất lơ lửng. Tạo màu nước đẹp Công dụng: Lắng tụ các chất hữu cơ dơ bẩn trong nước. Lắng các chất phù sa do trời mưa, tôm cá..

Hiển thị từ 1 đến 1 của 1 (1 Trang)